Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Công nghệ 4.0 Làm thay đổi cách thức quản trị Nhân sự

THƯ MỜI HỘI THẢO: 
CÔNG NGHỆ 4.0 LÀM THAY ĐỔI CÁCH THỨC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
** Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3
** Thời gian: 8:00 -12:00 ngày 12 tháng 04 năm 2018. (Sáng Thứ 5)
** Chi Phí Tham Dự: 
Hội viên YBA: 320.000 VNĐ/người
Chưa là Hội viên YBA: 400.000 VNĐ/người
Ưu tiên Hội viên YBA đóng phí trước 31/3: 280.000 VNĐ/người
Doanh nghiệp chưa là Hội viên YBA đóng phí trước ngày 31/3: 320.000 VNĐ/người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Hồ Huỳnh Cẩm Tú (Ms) - BP Đào tạo + Truyền thông
HP: 0919.80.13.13 
Tel: 028.3827.3137 (ext:20) - Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
E: tuhhc@ybahcm.com.vn; camtu.yba@gmail.com 
Web: www.ybahcm.com.vn - Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn