Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Mời tham dự Hội thảo Kinh doanh hướng tới phát triển bền vững

Sự kiện lần này nhằm mục đích tập hợp các khuyến nghị hướng tới sự phát triển toàn diện, chương trình thương mại và đầu tư cho Việt Nam. Chương trình được khởi đầu trên cơ sở quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hà Lan tập trung vào tầm quan trọng của Con người, Hành tinh, và Lợi ích, để đảm bảo các quan hệ đối tác bền vững.

Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho những người tham gia chia sẻ những thách thức trong tiến trình hiện đại hóa đô thị Việt Nam và trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm về những vấn đề này.

Để sự kiện được thành công tốt đẹp, sự chia sẻ kinh nghiệm của Quý vị là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, chúng tôi xin kính mời đại diện Quý công ty/tổ chức đến tham dự sự kiện theo thông tin như sau:

+ Thời gian : Ngày 7 tháng 2 năm 2018

+ Địa điểm: Phòng họp Caravelle, Lầu 3 Khách sạn Caravelle Saigon 19-23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi mong nhận được sự xác nhận tham dự của quý vị với thông tin người tham gia và chủ đề quan tâm.

Vui lòng email đăng ký tham dự trước ngày 6 tháng 2 năm 2018

E: uyenvtk2206@gmail.com
P: 0903 623 163 Ms. Uyên