Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Cơ hội vay vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh

1. Đối tượng đủ điều kiện:

- Độ tuổi: từ 18 đến 38 tuổi đối với người đại diện doanh nghiệp vay vốn;

- Cư trú: tại TP.Hồ Chí Minh (có hộ khẩu hoặc KT3);

- Là Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (có giấy xác nhận hoặc giấy giới thiệu)

- Năng lực pháp lý: Có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi dân sự.

- Ưu tiên doanh nghiệp thành lập từ 01 đến 05 năm 

2. Chính sách ưu đãi tín dụng:

- Lãi suất cho vay: 0,6%/tháng trong 24 tháng cho lần vay đầu tiên;

- Hình thức cho vay: tín chấp;

- Hạn mức cho vay: tối đa 600 triệu đồng;

- Kỳ hạn cho vay: tối đa 24 tháng (02 năm);

- Phạt trả trước: không phạt khi chủ dự án trả trước hạn;

- Biến động lãi suất: lãi suất cố định trong suốt chu kỳ vay;

- Thời hạn áp dụng: từ ngày 01/10/2017 đến 28/02/2018;

- Trong trường hợp dự án thuộc nhiều đối tượng ưu tiên khác nhau, mức lãi suất được áp dụng là mức lãi suất thấp nhất trong số các chương trình ưu đãi được hưởng.

Đây là chính sách ưu đãi nhất của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP, chỉ dành cho những doanh nghiệp là thành viên của YBA-HCM với tư cách là đối tác thường xuyên và lâu dài của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

Cần hiểu rõ hơn thông tin, xin vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp trẻ, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp qua email hang.nguyen@bssc.vn hoặc số điện thoại 0949.800.404.