Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Gói truyền thông Digital Marketing

Gói truyền thông Digital sẽ giúp các doanh nhân, doanh nghiệp truyền tải thông tin của mình đến khách hàng thông qua các kênh digital của YBA-HCM như: Website, Fanpage, Group Facebook Hội viên, Youtube, Bản tin điện tử tuần.

DIGITAL A

5.000.000 đ/tháng

DIGITAL B

4.000.000 đ/tháng

 1. Banner giữa 1 (500x100) – có 3 banner cùng chia sẻ 1 vị trí, có link chuyển về website công ty
 2. YBA thiết kế các banner liên quan
 3. Đưa banner lên FB của YBA + bài viết với nội dung do DN cung cấp
 4. Đăng bài viết về DN lên website Hội
 5. Đăng bài viết về DN trên Bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 6. Giảm 5% khi DN sử dụng 2 gói truyền thông hoặc đăng kí 2 tháng trở lên
 7. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng
 1. Banner giữa 2 (500x100) – có 3 banner cùng chia sẻ 1 vị trí, có link chuyển về website công ty
 2. YBA thiết kế các banner liên quan
 3. Đưa banner lên FB của YBA + bài viết với nội dung do DN cung cấp
 4. Đăng bài viết về DN lên website Hội
 5. Đăng bài viết về DN trên Bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 6. Giảm 5% khi DN sử dụng 2 gói truyền thông hoặc đăng kí 2 tháng trở lên
 7. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng

DIGITAL C

3.000.000 đ/tháng

DIGITAL D

7.000.000 đ/tháng

 1. Banner giữa 3 (500x100) – có 3 banner cùng chia sẻ 1 vị trí, có link chuyển về website công ty
 2. Đăng bài viết về DN lên website Hội
 3. Đưa banner lên FB của YBA + bài viết với nội dung do DN cung cấp
 4. Đăng viết vào Group Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM trên Facebook với gần 3.000 thành viên
 5. Đăng bài viết về DN trên Bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 6. YBA thiết kế các banner liên quan
 7. Giảm 5% khi DN sử dụng 2 gói truyền thông hoặc đăng kí 2 tháng trở lên
 8. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng
 1. Banner phải (240x120), banner xuất hiện xuyên tất cả các trang của web, có link chuyển về website công ty
 2. Đưa banner lên FB của YBA + bài viết với nội dung do DN cung cấp.
 3. Đăng bài viết về DN lên website Hội
 4. Đăng viết vào Group Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM trên Facebook với gần 3.000 thành viên
 5. Đăng bài viết về DN trên Bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 6. YBA thiết kế các banner liên quan
 7. Giảm 5% khi DN sử dụng 2 gói truyền thông hoặc 2 tháng trở lên
 8. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng

GÓI DIGITAL E

5.000.000 đ/tháng

GÓI PRMOTION

8.000.000 đ/tháng

(có thể linh động đăng ký theo tuần)

 1. Banner chân trang (160x80), banner xuất hiện xuyên tất cả các trang của web, có link chuyển về website công ty
 2. YBA thiết kế các banner liên quan
 3. Đưa banner lên FB của YBA + bài viết với nội dung do DN cung cấp
 4. Đăng bài viết về DN lên website Hội
 5. Đăng viết vào Group Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM trên Facebook với gần 3.000 thành viên
 6. Đăng bài viết về DN trên Bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 7. Giảm 5% khi DN sử dụng 2 gói truyền thông hoặc 2 tháng trở lên
 8. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng
 1. Top Banner phải
 2. Bài viết về chương trình ưu đãi của DN trên website + Fanpage + bản tin điện tử tuần trong 1 kỳ
 3. Banner chân bản tin điện tử tuần của YBA trong 1 kỳ về chương trình ưu đãi
 4. Đăng chương trình ưu đãi vào Group Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM trên Facebook với gần 3.000 thành viên
 5. YBA thiết kế các banner liên quan
 6. Giảm 6% khi Hội viên có ngày sinh nhật, hoặc Doanh nghiệp có ngày thành lập công ty trong tháng kí hợp đồng

Anh/Chị có thể tham khảo thêm các gói truyền thông của YBA như:

Gói Quyền lợi Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Gói Truyền thông Personal Branding

Gói Truyền thông Company Branding

Ngoài ra, anh chị có thể tham khảo bảng tóm tắt so sánh giữa các gói truyền thông tại đây

 

Ngân sách:

Phí hỗ trợ trên chỉ áp dụng cho Hội viên YBA, chưa là Hội viên YBA: phụ thu 20%

Để biết thêm chi tiết, anh/chị vui lòng liên hệ:

Bộ phận truyền thông Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Tel:028.3827.3137  -  Email: truyenthong@ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/YBAHCMC
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC78RVQ6cS1wWolHLdl409HA/featured