Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Thư mời tham dự Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp

Để hỗ trợ Doanh nghiệp tìm hiểu các vấn đề liên quan tới Cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS, đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành, các cam kết quốc tế tạo thuận lợi thương mại, cũng như giúp cơ quan Hải quan nắm bắt liên tục các vấn đề doanh nghiệp đang còn khó khăn, vướng mắc khi giao dịch thương mại qua biên giới, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) phối hợp cùng Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan, cùng Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự chương trình với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 28/6/2017

- Địa điểm: Hội trường A 403, Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, HCM.

2. Nội dung:

- Chuyên đề: Cơ chế một cửa quốc gia VINASS/ VCIS - Thực hiện: Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và thống kê

- Chuyên đề: Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành - Thực hiện: Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan

- Chuyên đề: Các cam kết quốc tế tạo thuận lợi hóa thương mại - Thực hiện: Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế

- Chuyên đề: Đối thoại Hải quan/ Doanh nghiệp - Thực hiện: Lãnh đaoh Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo VPSF, Lãnh đạo YBA-HCm và Doanh nghiệp

Thông tin đăng ký, liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)

Ms. Đào - ĐT: 0932 100 488/ (08) 3827 3137 - Email: daonta@ybahcm.com.vn

Địa chỉ: 04 Alexandre De Rhodes, P.Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

Website: www.ybahcm.com.vn