Fanpage
Youtube
Ceo4rum

YBA Gia Định tổ chức chương trình “Nâng tầm doanh nghiệp”

Chương trình “Nâng tầm doanh nghiệp” với các hoạt động như khám sức khoẻ tổng quát doanh nghiệp, tham vấn chiến lược phát triển và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong 04 tháng để giúp cho doanh nghiệp:

• Có doanh thu và lợi nhuận cực đại xứng tầm doanh nghiệp

• Có nhân viên giỏi và chịu trách nhiệm với bản thân và doanh nghiệp

• Chủ doanh nghiệp có thêm thời gian cho bản thân và gia đình

Chương trình gồm 01 buổi khảo sát và 08 buổi làm việc:

Ø Khảo sát toàn diện doanh nghiệp

Ø Xác lập mục tiêu với 5 cách đạt được lợi nhuận cực đại

Ø Purpose - Mục tiêu dài hạn thành công cho doanh nghiệp

Ø Gen. CashFLOW - Đầu tư cho Marketing tạo dòng tiền trong doanh nghiệp

Ø Streetwise Marketing - Tại sao khách hàng chọn bạn?

Ø Sale n Phone RICH - Bán hàng “Đòn bẩy kinh doanh” của doanh nghiệp;

Ø TeamRICH - Xây dựng đội ngũ để thành công

Ø SystemRICH - Hệ thống vận hành doanh nghiệp;LeverageRICH - Trò chơi kinh doanh

Buổi chuyên đề đầu tiên với nội dung “Khám sức khoẻ tổng quát doanh nghiệp”:

1. 45 phút với “Mô hình 6 bước để doanh nghiệp tốt hơn”

2. 60 phút “Chẩn đoán doanh nghiệp bạn ngay lập tức”

3. 30 phút tư vấn tổng quan

4. Sau buổi “khám sức khoẻ”, mỗi doanh nghiệp có 1h làm việc với Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp để tham vấn chuyên sâu và đồng hành hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp trong thời gian 4 tháng. (File đính kèm) (hình 1 + hình 2)

Ø Đối tượng tham dự: Hội viên YBA Gia Định

Ø Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 thứ 4 (04/10/2017)

Ø Địa điểm: Kent International College, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Q. Bình Thạnh

Ø Phí tham dự: 200.000đ/doanh nghiệp

Trân trọng mới Quý Doanh Nghiệp Hội Viên YBA Gia Định đăng ký tham gia.