[x]
Fanpage
Google+

 

BAN CHỦ NHIỆM CLB DOANH NHÂN TRẺ XUẤT SẮC

Stt

Họ lót

Tên

Chức vụ

Công ty

1

Lâm An

Dậu

Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH TIẾN

2

Đinh Thị Phương

Phi

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY TNHH DỆT MAY THẾ HÒA

3

Nguyễn Thành

Nhơn

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CP CN NHƠN HỮU

4

Võ Tấn

Thịnh

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

5

Dương Quốc

Thái

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

DANH SÁCH CÁC DOANH NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN TRẺ XUẤT SẮC TP.HCM CÁC NĂM (Từ 2000 - 2016)