Fanpage
Youtube
Ceo4rum

BAN CHỦ NHIỆM CLB DOANH NHÂN TRẺ XUẤT SẮC

STT

Danh xưng

Họ và tên

Chức danh

Tên Doanh nghiệp

1

Anh

Lâm An Dậu

Chủ nhiệm CLB

GĐ - Công ty CP

Giấy Vĩnh Tiến

2

Chị

Đinh Thị Phương Phi

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Dệt may Thế Hòa

3

Anh

Nguyễn Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Công Nghệ Nhơn Hữu

4

Anh

Võ Tấn Thịnh

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Địa ốc

Cáp điện Thịnh Phát

5

Anh

Dương Quốc Thái

TGĐ

TGĐ Công ty CP

Bao bì Nhựa Sài Gòn

6

Chị

Phan Thị Tuyết Mai

Thư ký CLB

0983 252 512

maiptt@ybahcm.com.vn