Fanpage
Google+

 

STT Danh xưng Họ và tên Chức danh Tên Doanh nghiệp

1

Anh

Trần Việt Anh

Chủ nhiệm CLB

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP XNK Nam Thái Sơn

2

Chị

Bùi Thị Duyên Châu

Phó chủ nhiệm CLB 

GĐ - Công ty TNHH VIETA

3

Anh

Lê Tấn Phước

Phó chủ nhiệm CLB

TGĐ - Công ty Kỹ nghệ lạnh Serafico

4

Chị

Trương Vân Tiên

Phó chủ nhiệm CLB

GĐ - Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

5

Anh

Nguyễn Văn Trinh

Phó chủ nhiệm CLB

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Gạch Thanh Bình

6 Anh Thái Vũ Linh

 

Thư ký CLB

0916 503 429  

goldenclub1709@gmail.com