[x]
Fanpage
Google+

1

Anh

Trần Việt Anh

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP XNK Nam Thái Sơn

2

Chị

Bùi Thị Duyên Châu

Giám đốc 

Công ty TNHH VIETA

3

Anh

Lê Tấn Phước

Tổng Giám đốc 

Công ty Kỹ nghệ lạnh Serafico

4

Chị

Trương Vân Tiên

Giám đốc 

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh

5

Anh

Nguyễn Văn Trinh

Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Gạch Thanh Bình