Fanpage
Youtube
Ceo4rum

 

BAN CHỦ NHIỆM JCI VIETNAM NHIỆM KỲ 2019

STT

Danh xưng

Họ và tên

Chức danh

1

Chị

Phan Thị Ngọc Diễm

Chủ tịch

2

Chị

Lê Thị Bích Trâm

Chủ tịch tiền nhiệm (nhiệm kỳ 2018)

3

Anh

Trương Đức Lượng

Phó chủ tịch - Phụ trách Quan hệ Quốc tế

4

Chị

Phạm Thị Minh Phương

Phó chủ tịch - Phụ trách Dự án

5

Chị

Đặng Nhật Ánh

Phó chủ tịch - Phụ trách Truyền thông

6

Chị

Nguyễn Thị Tường Vy

Trưởng ban tài chính

7

Chị

Hồ Ngọc Lan Anh

Trưởng ban pháp lý

8

Chị

Hà Diệu Linh

Tổng thư ký

halynk7988@gmail.com