Fanpage
Youtube
Ceo4rum

 

STT

Danh xưng

Họ và tên

Chức danh

Tên Doanh nghiệp

1

Anh

Trần Bằng Việt

Chủ tịch Nhiệm kỳ 2016

GĐ - Công ty Đông A

2

Anh

Trần Ngọc Bình

Chủ tịch Hiện hữu 2017

GĐ - Công ty Hoàng Trần

3

Chị

Phan Thị Ngọc Diễm

Phó chủ tịch thường trực

GĐ - Công ty Truyền thông Ngọc Nam Phương

4

Anh

Nguyễn Thanh Hân

Phó chủ tịch thường trực

GĐ - Công ty Đối tác

Chân thật

5

Anh

Lê Anh Tú

Phó chủ tịch- Trách nhiệm xã hội

GĐ - Công ty Mộc Kiến Gia

6

Anh

Trần Mạnh Huy

Phó chủ tịch- Đối ngoại

GĐ - Công ty Flexidata

7

Anh

Võ Quân Duy

Phó chủ tịch- Đào tạo

GĐ - Công ty Dược

Phương Đông

8

Anh

Vương Gia Thiện

Trưởng ban tài chính

GĐ - Công ty Alchemy-Asia

9

Chị

Lê Thị Bích Trâm

Giám đốc kết nối hiệp hội

GĐ - Công ty Cao su

Đông Nam Á

10

Chị

Nguyễn Hà Phương Thảo

Trưởng ban pháp lý

Trợ lý TGĐ - Cảng Long An

11

Anh

Tạ Văn Huy

Giám đốc triển khai hệ thống

GĐ - Công ty Blue

12

Anh

Hàng Liên Bang

Cố vấn chủ tịch- Phát triển kết nối Quốc tế

GĐ - Cty Olas

13

Anh

Lê Hồng Anh

Cố vấn chủ tịch phát triển dự án

GĐ - Công ty Apona

14

Anh

Nguyễn Duy

Chủ nhiệm chi hội South Saigon

GĐ - Công ty Thiết kế SKND

15

Anh

Hoàng Thiên Vũ

Chủ nhiệm chi hội East Saigon

GĐ - Công ty

16

Chị

Hồ Lan Anh

Chủ nhiệm chi hội Central Saigon

GĐ Marketing - Công ty Apona

17

Anh

Trương Đức Lượng

Chủ nhiệm chi hội JCI Hà Nội

GĐ - VSEC

18

Chị

Lê Ngọc Hồng Ánh

Tổng thư ký 2017

0932 161 505

anh.amy.le@gmail.com

GĐ Marketing & Sales - Công ty Language Link Việt Nam