[x]
Fanpage
Google+

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Bằng Việt

GĐ Công ty Đông A

Chủ tịch tiền nhiệm

2

Trần Ngọc Bình

GĐ Công ty Hoàng Trần

Chủ tịch

3

Phan Thị Ngọc Diễm

GĐ Công ty Truyền thông Ngọc Nam Phương

Phó chủ tịch thường trực

4

Nguyễn Thanh Hân

GĐ Công ty Đối tác Chân thật

Phó chủ tịch thường trực

5

Lê Anh Tú

GĐ Công ty Mộc Kiến Gia

Phó chủ tịch- Trách nhiệm xã hội

6

Trần Mạnh Huy

GĐ Công ty Flexidata

Phó chủ tịch- Đối ngoại

7

Võ Quân Duy

GĐ Công ty Dược Phương Đông

Phó chủ tịch- Đào tạo

8

Vương Gia Thiện

GĐ Công ty Alchemy-Asia

Trưởng ban tài chính

9

Lê Thị Bích Trâm

GĐ Công ty Cao su Đông Nam Á

Giám đốc kết nối hiệp hội

10

Nguyễn Hà Phương Thảo

Trợ lý Tổng GĐ Cảng Long An

Trưởng ban pháp lý

11

Tạ Văn Huy

GĐ Công ty Blue

Giám đốc triển khai hệ thống

12

Hàng Liên Bang

GĐ Cty Olas

Cố vấn chủ tịch- Phát triển kết nối Quốc tế

13

Lê Hồng Anh

GĐ Công ty Apona

Cố vấn chủ tịch phát triển dự án

14

Nguyễn Duy

GĐ Công ty Thiết kế SKND

Chủ nhiệm chi hội South Saigon

15

Hoàng Thiên Vũ

GĐ Công ty

Chủ nhiệm chi hội East Saigon

16

Hồ Lan Anh

GĐ Marketing Công ty Apona

Chủ nhiệm chi hội Central Saigon

17

Trương Đức Lượng

Giám đốc VSEC

Chủ nhiệm chi hội JCI Hà Nội

18

Lê Ngọc Hồng Ánh

Giám đốc Marketing & Sales Công ty Language Link Việt Nam

Tổng thư ký