[x]
Fanpage
Google+

DANH SÁCH 30 ANH CHỊ SÁNG LẬP VIÊN

Stt

Họ và tên hội viên

1

Chị Nguyễn Thị Hạnh

2

Anh Trần Phương Bình

3

Chị Cao Thị Ngọc Dung

4

Anh Huỳnh Hải Minh

5

Anh Trần Lệ Nguyên

6

Anh Lê Thượng Mãn

7

Anh Võ Hoàng Liệt

8

Anh Lâm An Dậu

9

Chị Trịnh Thị Thúy Quỳnh

10

Chị Trần Thị Hồng Vân

11

Anh Nguyễn Văn Trinh

12

Anh Lâm Xuân Thi

13

Anh Cổ Gia Thọ

14

Anh Trang Tuấn Hiền

15

Anh Dương Ngọc Thạch

16

Anh Nguyễn Văn Nhàn

17

Anh Nguyễn Sơn Tây

18

Anh Thái Tuấn Chí

19

Anh Nguyễn Mộng Hùng

20

Anh Lư Vĩnh Toàn

21

Anh Võ Quốc Thắng

22

Anh Nguyễn Văn Tâm

23

Anh Dương Mậu Khôn

24

Anh Huỳnh Vĩ Văn

25

Anh Huỳnh Dục Quốc

26

Anh Nguyễn Đình Đầy

27

Anh Huỳnh Lâm Phát

28

Anh Lý Trường Chiến

29

Chị Phạm Hoàng Diễm Phương

30

Anh Nguyễn Văn Long

* Ngoài danh sách trên là 30 anh chị kết nạp chính thức vào Hội DNT TP.HCM ngày 16/ 9/ 1994 còn có anh Nguyễn Văn Đua (lúc đó là Bí Thư Thành Đoàn) và anh Nguyễn Hồng Phúc (lúc đó là cán bộ Hội LHTN.TP) đã có nhiều sự giúp sức  để Hội DNT TP.HCM được thành lập.