Fanpage
Youtube
Ceo4rum

DANH SÁCH 30 ANH CHỊ SÁNG LẬP VIÊN

STT

Danh xưng

Họ và tên 

Chức danh Tên Doanh nghiệp

1

Chị

 Nguyễn Thị Hạnh

   

2

Anh

 Trần Phương Bình

   

3

Chị

Cao Thị Ngọc Dung

   

4

Anh

Huỳnh Hải Minh

   

5

Anh 

Trần Lệ Nguyên

   

6

Anh 

Lê Thượng Mãn

   

7

Anh 

Võ Hoàng Liệt

   

8

Anh 

Lâm An Dậu

   

9

Chị

Trịnh Thị Thúy Quỳnh

   

10

Chị 

Trần Thị Hồng Vân

   

11

Anh 

Nguyễn Văn Trinh

   

12

Anh 

Lâm Xuân Thi

   

13

Anh

Cổ Gia Thọ

   

14

Anh

Trang Tuấn Hiền

   

15

Anh

Dương Ngọc Thạch

   

16

Anh

Nguyễn Văn Nhàn

   

17

Anh

Nguyễn Sơn Tây

   

18

Anh

Thái Tuấn Chí

   

19

Anh

Nguyễn Mộng Hùng

   

20

Anh

Lư Vĩnh Toàn

   

21

Anh

Võ Quốc Thắng

   

22

Anh

Nguyễn Văn Tâm

   

23

Anh

Dương Mậu Khôn

   

24

Anh

Huỳnh Vĩ Văn

   

25

Anh

Huỳnh Dục Quốc

   

26

Anh

Nguyễn Đình Đầy

   

27

Anh

Huỳnh Lâm Phát

   

28

Anh

Lý Trường Chiến

   

29

Chị

Phạm Hoàng Diễm Phương

   

30

Anh

Nguyễn Văn Long

   

* Ngoài danh sách 30 anh chị trên (là các Hội viên được kết nạp chính thức vào Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM ngày 16/ 9/ 1994),  còn có anh Nguyễn Văn Đua (lúc đó là Bí Thư Thành Đoàn TP.HCM) và anh Nguyễn Hồng Phúc (lúc đó là cán bộ Hội LHTN VN.TP HCM). Hai anh đã dành nhiều tâm huyết và giúp sức để Hội DNT TP.HCM được thành lập.