| 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong sản xuất kinh doanh được hạch toán
28/10/2009

 

Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.

Đây là nội dung chính tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
 
Thông tư có 2 nội dung chính bao gồm: Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ và Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

Ở nội dung thứ nhất, Thông tư hướng dẫn cụ thể với 3 thời kỳ: Thời kỳ đầu tư xây dựng, thời kỳ sản xuất kinh doanh và thời kỳ giải thể. Cụ thể, trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động..Trong khi đó, ở giai đoạn sản xuất kinh doanh thì những chênh lệch trên sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính. Ở thời kỳ giải thể, thanh lý doanh nghiệp, nợ phải thu hoặc nợ phải trả tính vào thu nhập thanh lý hoặc chi phí thanh lý doanh nghiệp tùy các trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể hình thức xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ. Theo đó, cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải quy đổi số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra "đồng Việt Nam” theo tỷ giá quy định. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký (15/10/2009).
 
Lưu Vân- DDDN

  Thảo luận    Email  Print     
  Bình luận, chia sẻ cho bài viết này
Họ tên:*   Email :*
Nội dung:*
Mã xác nhận  
  Các tin khác
    Error communicate with serverTrang thông tin thuộc bản quyền của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM.
Hoạt động theo giấy phép số: 106/GP-ICP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/12/2012.
Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Nguyễn Thu Phong, chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014-2017

 
Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh
Số 4, Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé , Quận 1, Tp.HCM
Tel: 848.38273885 – 848.38273137 - Fax: 848.38273138