Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Danh sách phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam

1. American Chamber of Commerce in Vietnam (Amcham) Room 323, 3rd Floor, New World Saigon Hotel 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: +84-8-3824 3562 Fax: +84-8-3824 3572 E-mail: contact@amchamvietnam.com