Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Quy chế Chi hội

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CHI HỘI HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM

(Ngày 01/06/2015)

 • Căn cứ theo Điều lệ của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM được Bộ Nội Vụ phê duyệt theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BNV ngày 23/01/2003
 • Căn cứ theo Điều lệ điều chỉnh bổ sung của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM được Ủy Ban Nhân dân TP.HCM phê duyệt theo Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 25/09/2012
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ IX, khóa 2014-2017 (người ký ban hành)

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI

 1. Định nghĩa

 1. Chi hội Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM: là tổ chức bao gồm nhiều thành viên trực thuộc Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM, được phân bố theo địa bàn / địa lý của doanh nghiệp (trự sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng làm việc, văn phòng đại diện), hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, chịu sự quản lý trực tiếp của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM và tuân thủ theo Điều lệ Hội và Quy chế của Chi hội do Chủ tịch Hội phê duyệt
 2. Thành viên Chi hội: là các Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM có trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng làm việc, văn phòng đại diện đặt tại địa bàn của Chi Hội hoặc hội viên của Chi hội khác có nguyện vọng sinh hoạt tại Chi hội, có thông báo và được sự ghi nhận / chấp thuận của Ban chủ nhiệm (BCN) các Chi hội liên quan

2. Tên gọi, số lượng Chi hội

 1. Tên gọi: Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội địa bàn (Tên Quận / địa bàn hoặc tên gọi đặc trưng của Chi hội), tên gọi tắt: Chi hội YBA-Quận
 2. Tên gọi và số lượng các Chi hội sẽ được Ban thường trực Hội quyết định / thông qua tùy theo số lượng Hội viên, tình hình hoạt động thực tế hoặc định hướng hoạt động của từng nhiệm kỳ
 3. Tại nhiệm kỳ IX, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM có 05 Chi hội, với tên gọi như sau
  • Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội Sài Gòn, viết tắt Chi hội YBA-Sài Gòn: là Chi hội có các Hội viên có trụ sở đóng trên địa bàn các quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức
  • Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội Tân Sơn Nhất, viết tắt Chi hội YBA-Tân Sơn Nhất: là Chi hội có các Hội viên có trụ sở đóng trên địa bàn các quận Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú
  • Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội Chợ Lớn, viết tắt Chi hội YBA-Chợ Lớn: là Chi hội có các Hội viên có trụ sở đóng trên địa bàn các quận 5, 6, 8, 10, 11
  • Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội Gia Định, viết tắt Chi hội YBA-Gia Định: là Chi hội có các Hội viên có trụ sở đóng trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi
  • Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM Chi hội Nam Sài Gòn, viết tắt Chi hội YBA- Nam Sài Gòn: là Chi hội có các Hội viên có trụ sở đóng trên địa bàn các quận 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Tân và Bình Chánh
 4. Số lượng các Chi hội có thể được Ban Hội viên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Nhiệm kỳ Hội và được phê duyệt bởi Ban Thường Trực Hội
 5. Biểu trưng / Tên của Chi hội luôn được đặt dưới tên của Hội hoặc phía dưới logo của Hội
 6. Trụ sở các Chi hội đặt tại: Trụ sở Hội số 04 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

3. Chức năng

 • Xây dựng cầu nối, tạo môi trường giao lưu gắn kết, chia sẻ, học hỏi giữa các thành viên Chi hội nói riêng và Hội viên nói chung với nhau và với các Doanh nhân, các Hiệp hội khác trong và ngoài Hội, Chi hội thông qua các hoạt động, sinh hoạt của Chi hội
 • Hỗ trợ hoạt động kết nối giao thương giữa các thành viên Chi hội, kết nối các thành viên Chi hội với các lãnh đạo địa phương và các doanh nhân thuộc các Hội, Hiệp hội bạn
 • Tiếp nhận, ghi nhận các ý kiến đề xuất, các yêu cầu của thành viên Chi hội đối với Hội, đối với các cơ quan chức năng và chuyển đến Hội
 • Thống kê, đánh giá và đề xuất khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự vào Ban chủ nhiệm Chi hội, Ban chấp hành Hội theo tiêu chí của Hội
 • Quảng bá thương hiệu của Hội, của các doanh nghiệp thành viên Chi hội tới các đối tượng trong và ngoài Hội, Chi hội
 • Thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ do Hội (đơn vị chủ quản cấp trên) giao

4. Nhiệm vụ

 • Hỗ trợ và triển khai các hoạt động của Ban Hội viên
 • Phát triển thêm Hội viên mới cho Hội
 • Tổ chức các hoạt động sinh hoạt của Chi hội theo các hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Chi hội học hỏi, chia sẻ thông tin (thị trường, pháp luật, quản trị, công nghệ, XTTM, v.v…)
 • Thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên Chi hội
 • Thông qua các hoạt động của Chi hội nhằm củng cố, quảng bá, nâng cao hình ảnh Hội

 

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CHI HỘI

 1. Nguyên tắc hoạt động
  • Các Chi hội được chia theo địa bàn doanh nghiệp của Hội viên và căn cứ theo sự phát triển của Chi hội để hoạt động
  • Dựa trên nguyên tắc phát huy và kết hợp sức mạnh của các thành viên, hoạt động của các Chi hội được trực tiếp điều hành từ Ban chủ nhiệm Chi hội và sự chỉ đạo của Ban Hội viên
  • Ban Hội viên sẽ quyết định chiến lược và chủ trương hoạt động và thông qua kế hoạch hoạt động (hàng năm) của các Chi hội
  • Chi hội chủ động tiến hành các hoạt động cụ thể theo kế hoạch đã được Ban Hội viên thông qua
  • Chủ nhiệm Chi hội sẽ được Phú Chủ tịch chuyên trách đề cử và Ban Chấp Hành Hội phê chuẩn với nhiệm kỳ hoạt động là 18 tháng
 2. Thành phần và cơ cấu điều hành Chi hội
 3. Mỗi Chi hội có 01 Ban Chủ Nhiệm Chi hội, là cơ quan điều hành của Chi hội, làm đầu mối liên lạc giữa các thành viên của Chi hội
 4. Ban Chủ Nhiệm Chi hội sẽ bao gồm 01 Chủ nhiệm và tối thiểu 02 Phó Chủ nhiệm. Số lượng Phó chủ nhiệm Chi hội không vượt quá 1/20 số lượng hội viên Chi hội. Phó Chủ nhiệm Chi hội do Chủ nhiệm Chi hội đề cửa hoặc được bầu theo phương pháp hiệp thương, thông qua trên 50% số lượng hội viên Chi hội tham gia bầu chọn và Ban Hội viên bổ nhiệm
 5. Tên gọi: Chủ nhiệm Chi hội và Phó chủ nhiệm Chi hội
 6. Cơ cấu phải có trong tổ chức Chi hội bao gồm: Chủ nhiệm Chi hội, các Phó chủ nhiệm, Thư ký Chi hội
 7. Cùng Ban Chủ nhiệm Chi hội hoạt động theo nhiệm kỳ 18 tháng
 8. Cùng các thành viên Ban chủ nhiệm định hướng, hoạch định hoạt động cho Chi hội
 9. Điều phối và tổ chức các hoạt động của Chi hội cũng như là cầu nối liên hệ giữa các thành viên trong Chi hội với nhau
 10. Là cầu nối giữa Hội viên Chi hội và Ban Chấp hành Hội, là cầu nối giữa các Chi hội với nhau
 11. Cùng Ban Chủ nhiệm Chi hội tạo điều kiện cho các thành viên Chi hội tham gia các chương trình hoạt động chung của Hội
 12. Cùng Ban Chủ nhiệm Chi hội hỗ trợ Hội thu Hội phí của các thành viên trong Chi hội
 13. Đề cử việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó chủ nhiệm Chi hội
 14. Được văn phòng Hội chia sẻ và cập nhật danh sách Hội viên trong Chi hội
 15. Có quyền ủy nhiệm cho các thành viên Ban chủ nhiệm trong trường hợp bận hoặc theo nhu cầu và hiệu quả chung của hoạt động Chi hội
 16. Quyết định việc kết nạp Hội viên mới theo tiêu chí của Hội
 17. Được cùng BCN Chi hội đề xuất khai trừ / ngưng tư cách Hội viên lên Ban Thường trực Hội đối với các Hội viên Chi hội không đủ tư cách hoặc nợ Hội phí 02 năm
 18. Là người đại diện của Chi hội trong quan hệ với các đối tác và tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM về mọi hoạt động của Chi hội
 19. Hàng quý, gửi kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội cho Phó Chủ tịch chuyên trách và Ban Thường trực Hội
 20. Thư ký Chi hội là nhân sự Văn phòng Hội có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của các Chi hội theo sự điều phối, phân công của Chánh Văn phòng Hội
 21. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ nhiệm Chi hội
 22. Quy định tài chính của Chi hội
  1. Tài chính của các Chi hội được thực hiện dựa trên Quy chế tài chính của Hội và quy định tài chính của Chi hội
  2. Chi hội có 02 nguồn thu chính như sau
   1. Hội phí
    • Chi hội được sử dụng nguồn thu từ Hội phí của Hội viên Chi hội cho các hoạt động chăm sóc và phát triển hội viên (là các chương trình / hoạt động của Chi hội đã được Ban Hội viên phê duyệt)
    • Ban Chủ nhiệm Chi hội có trách nhiệm hỗ trợ Văn phòng Hội tác động thu phí với các Hội viên khó thu / nợ Hội phí (theo danh sách Văn phòng Hội cung cấp)
    • Nguồn thu này được sử dụng vào các chương trình mang lại lợi ích phục vụ cho quyền lợi và công tác phát triển Hội viên và phải được phê duyệt bởi Ban Hội viên
    • Nguồn thu này được tính theo % trên tổng số thực thu Hội phí của Chi hội và do Ban Thường trực Hội quyết định căn cứ vào tình hình thực tế nguồn tài chính của Hội theo từng năm hoặc theo chính sách của từng nhiệm kỳ
    • Nguồn thu này được quyết toán theo từng quý / năm. Chi phí này sau khi quyết toán vào cuối năm nếu có số dư thì số dư này sẽ được nhập trả vào quỹ Hội
   2. Tài trợ
   3. Chi hội được vận động tài trợ và sử dụng kinh phí được tài trợ cho các sự kiện do Chi hội tổ chức
   4. Chi hội được sử dụng tài khoản của Hội để nhận tiền từ các nhà tài trợ
   5. Chi hội được tự xây dựng quyền lợi tài trợ và kêu gọi tài trợ cho các chương trình của Chi hội. Đối với việc trả các quyền lợi cho nhà tài trợ liên quan đến truyền thông cấp Hội thì cần được thông báo và có sự thông qua của Ban Truyền thông của Hội
  3. Thủ quỹ của Chi hội có trách nhiệm lập sổ quỹ, báo cáo tài chính hàng quý với Ban Chủ nhiệm Chi hội
  4. Chi hội có trách nhiệm quyết toán tài chính các hoạt động hàng năm của Chi hội với Ban Hội viên và báo cáo với Ban Thường trực Hội
 1. Đánh giá và khen thưởng đối với Ban chủ nhiệm Chi hội
 • Căn cứ tỷ lệ tăng trưởng Hội viên của Chi hội
 • Căn cứ tỷ lệ Hội viên của Chi hội đóng Hội phí
 • Căn cứ tỷ lệ Hội viên tham gia trong các hoạt động của Chi hội
 • Căn cứ số lượng sự kiện / hoạt động thành công / hiệu quả trong năm của Chi hội

Các tiêu chí trên được Ban Hội viên tổng kết, đánh giá định kỳ hàng năm và đề xuất khen thưởng với Ban Thường trực Hội

 1. Thời gian sinh hoạt của Chi hội
 • Thường xuyên kết nạp thành viên mới
 • Ban chủ nhiệm Chi hội có thể họp định kỳ hàng tháng / tuần tùy theo kế hoạch hoạt động / chương trình của từng Chi hội để đề ra các kế hoạch hoạt động / chương trình hoặc tổng hợp, chia sẻ thông tin cho các thành viên trong Chi hội
 • Mỗi Chi hội phải có hoạt động / chương trình 1 quý / 1 lần cấp Chi hội và kết hợp với Ban / Chi hội khác 1 năm / 1 lần trong công tác tổ chức hoạt động / chương trình cấp Hội

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN CHI HỘI

 1. Đối tượng tham gia
 • Tất cả Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM có trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng làm việc, văn phòng đại diện đặt tại địa bàn của Chi hội hoặc hội viên của Chi hội khác có nguyện vọng sinh hoạt tại Chi hội đều có thể đề nghị gia nhập Chi hội
 • 01 Hội viên có thể tham gia sinh hoạt tại 01 hoặc nhiều Chi hội
 1. Quyền lợi của thành viên
 • Được thông báo và có quyền tham gia (có đóng phí hoặc miễn phí) tất cả các hoạt động do Chi hội / Hội tổ chức
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm dự án do Chi hội đề ra
 • Được cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến các hoạt động của Ban Hội viên, của Chi hội
 • Được xin ra khỏi Chi hội do yêu cầu cá nhân, bằng một thư / mail thông báo gửi Ban chủ nhiệm Chi hội
 1. Nghĩa vụ của thành viên
 • Thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Quy chế của Hội và Chi hội
 • Đóng hội phí thường niên của Hội đầy đủ theo quy định
 • Cùng tham gia và quảng bá các hoạt động của Chi hội
 • Giữ gìn và nâng cao uy tín của Chi hội

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 1. Bản Quy chế này được Ban Chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM thông qua và có hiệu lực từ ngày ký
 2. Mọi Chi hội, thành viên Chi hội phải thực hiện đúng Quy chế của Chi hội, Ban Hội viên có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy chế này
 3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được sự đồng ý và phê chuẩn của Ban Chấp hành Hội

BCH HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM

Chủ tịch

Nguyễn Thu Phong (Đã ký)