Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Hồ sơ đăng ký tham gia YBA-HCM

Hồ sơ đăng ký tham gia YBA-HCM gồm:

1. Phiếu Đăng ký Gia Nhập Hội + Phiếu khảo sát thông tin Doanh nghiệp + Quyết định bổ nhiệm chức vụ (trường hợp không là thành viên sáng lập Doanh nghiệp)

2. Giấy phép đăng ký Kinh doanh (bản sao)

3. File logo Công ty + hình chân dung của anh/chị gia nhập (để làm tư liệu quảng bá trên các kênh thông tin của Hội)

Download hồ sơ đăng ký tại đây