Fanpage
Youtube

Mời dự Diễn đàn kinh doanh "Cơ hội kinh doanh nhượng quyền thương mại Malaysia"

Sự kiện lần này sẽ đề cao 11 tổ chức nhượng quyền thương mại bao gồm chủ chi nhánh nhượng quyền và những nhà quản lí trong những ngành như ẩm thực, giáo dục, an ninh, chãm sóc sức khỏe, quần áo và một số dịch vụ khác. Tiếp nối với sự kiện này, chúng tôi sẽ tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp dựa trên “Cõ hội kinh doanh nhượng quyền thương mại Malaysia” cũng được tổ chức với những thông tin chi tiết như sau :

Ngày : Thứ 3 , ngày 1 tháng 6 nãm 2017

Thời gian : 10.00 sáng

Ðia điểm : Phòng hội thảo số 2 , lầu 3, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Số 779 Nguyễn Vãn Linh , Quận 7 , Tp.HCM

Mục tiêu của hội nghị này là để chia sẻ tổng quan về ngành công nghiệp nhượng quyền thương mại và để giới thiệu các nhà nhượng quyền Malaysia đến với các doanh nghiệp tiềm nãng ở Việt Nam. Hội nghị này sẽ được chủ trì bởi Ngài Dato ‘Seri Hamzah Zainudin - Bộ trưởng Bộ Nội thương, hợp Tác Xã và Chủ Nghĩa Trọng Tiêu Dùng

Do đó, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi gửi lời mời đến quý vị và các thành viên trong tổ chức của quý vị đến tham dự buổi hội nghị. Nghị trình và danh sách các tổ chức nhượng quyền thương mại Malaysia đã được đính kèm tại đây để quý vị tham khảo. Nếu quý vị muốn biết biết thêm thông tin và đãng kí , hãy hoàn tất và gửi phiếu phản hồi đến hcmc@matrade.gov.my hoặc gọi số : +84838221468 trýớc ngày 29 tháng 5 nãm 2017