Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Đoàn khảo sát thị trường, XTTM và đầu tư vào CUBA từ ngày 31/5 đến 09/06

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức "Đoàn Khảo sát thị trường, Xúc tiến Thương mại và Đầu tư vào Cuba năm 2018" do Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đoàn với chi tiết như sau: