Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Các chuyên đề về Nhân sự - Luật

STT

Ngày tổ chức

Tên chương trình

Nội dung

Giá thị trường

Giá ưu đãi
Hội viên
(vnd/người)

Chi tiết

1

09g00 - 16g30
31/7 + 01+02/08

Chu trình PDCA và HORENSO
Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc

Xác định vai trò - trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới để xây dựng nhóm làm việc chuyên nghiệp

2.800.000

2.500.000
khi đăng kí từ 2 người trở lên

tại đây

2

09g00 - 16g30
14+15+18/08

Đào tạo và phát triển nhân viên thông qua thành lập đội nhóm, huấn luyện và hướng dẫn làm việc

Hiểu được tầm quan trọng và học cách thức đào tạo nhân lực thông qua huấn luyện và chỉ dẫn công việc

2.800.000

2.500.000
khi đăng kí từ 2 người trở lên

tại đây

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Tel: 028.3827.3137  - Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn

Web: www.ybahcm.com.vn  - Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC