Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Các chuyên đề về Tài chính - Kế toán

STT

Ngày tổ chức

Tên chương trình

Nội dung

Giá thị trường

Giá ưu đãi
Hội viên
(vnd/người)

Chi tiết

1

08g30 - 17g00
27/07

Kỹ thuật Quản lý thu hồi công nợ hiệu quả 

 Làm sao để thu hồi công nợ ĐỦ - ĐÚNG - KỊP THỜI & tuân thủ PHÁP LUẬT

2.500.000

 1.600.000

tại đây

2

08g30 - 16g30,
Thứ 7 + Chủ nhật, ngày 25 + 26/08

Finance for Non-Finance Managers

Tư duy tài chính tốt để lên kế hoạch đầu tư cho BRANDS, CHANNEL & CAMPAIGN: Phân bổ ngân sách tối ưu, phù hợp với chiến lược doanh nghiệp và có hiệu quả tài chính tốt nhất (ROI)

4.999.000

4.250.000

tại đây