Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Đào tạo và phát triển nhân viên thông qua thành lập đội nhóm, huấn luyện và hướng dẫn làm việc (14, 15 & 18/8/2018)

Kính gửi Quý anh chị thông tin khóa đào tạo "Đào tạo và phát triển nhân viên thông qua thành lập đội nhóm, huấn luyện và hướng dẫn làm việc"