Fanpage
Youtube
Ceo4rum

FINANCE FOR NON-FINANCE MANAGERS (25+26/8)

Khai giảng: 8g30 - 16g30, Thứ 7 + Chủ nhật, ngày 25 + 26/08

Địa điểm:  11B Phan Kế Bính, Q.1

 

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nền tảng vững chắc về các yếu tố tài chính: Để hiểu và ứng dụng trong xây dựng chiến lược và trong vận hành doanh nghiệp (value chain, P/L, Pricing Margin, Mix management, cash, financial ratio)

Tư duy tài chính tốt để lên kế hoạch đầu tư cho BRANDS, CHANNEL & CAMPAIGN: Phân bổ ngân sách tối ưu, phù hợp với chiến lược doanh nghiệp và có hiệu quả tài chính tốt nhất (ROI)

6 công cụ để tối ưu hóa MARGIN, PROFIT: của nhãn hàng và toàn bộ business.

Tài chính trong kế hoạch tung sản phẩm mới và xây dựng chiến lược giá: Hỗ trợ xây dựng các business cases, 3 phương pháp để lựa chọn và đánh giá business case thích hợp nhất & xây dựng chiến lược giá tối ưu.

Hiểu rõ các quy trình vận hành doanh nghiệp: Đóng góp tốt hơn khi tham gia vào các quy trình vận hành và hiểu được cách mà các dự án marketing, trade và sales tương tác trong các

Quản lý hiệu quả tài chính của kênh phân phối và các nhà phân phối: Xây dựng và đầu tư cho các chi phí phân phối tốt nhất, nhà phân phối có sức khỏe tài chính lành mạnh và có lợi nhuận cạnh tranh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

BUỔI 1 - Những yếu tố & quy tắc tài chính cơ bản

 • Vai trò của tài chính trong vận hành kinh doanh
 • Giới thiệu những báo cáo tài chính chủ yếu được ứng dụng tại các công ty đa quốc gia
 • Phân tích các yếu tố tài chính: Value chain, P/L, Pricing & Margin, Mix
 • Phân tích các yếu tố tài chính: Cash, working capital, debt, Ratio, performance reporting
 • Bài tập thực hành và ứng dụng

BUỔI 2 - Tài chính vận hành kinh doanh

 • Phân tích AOP, Monthly Review, Reporting
 • Phân bổ, ra quyết định về ngân sách: Preparation of budgeting, Budget application
 • Phân tích Business Review Cycle, Performance Reporting
 • Bài tập thực hành và ứng dụng

BUỔI 3 - Tài chính ứng dụng trong quy trình tung sản phẩm mới và chiến lược giá

 • Định nghĩa Business case
 • Thiết kế business case, các loại KPI chủ yếu để đánh giá business case
 • Công cụ để lựa chọn business case tốt nhất trong quá trình tung sản phẩm mới
 • 6 Công cụ để tối ưu hóa margin và profit của brand và toàn bộ business
 • Bài tập thực hành và ứng dụng

BUỔI 4 - Tăng hiệu quả tài chính cho các hoạt động promotion, đầu tư media, quản trị nhà phân phối

 • Phân tích working và non-working spending
 • Best practice từ các công ty đa quốc gia
 • Ứng dụng working/non-working để tăng hiệu quả các chương trình khuyến mãi, đầu tư các kênh Media quảng cáo
 • Tăng hiệu quả tài chính trong quản trị nhà phân phối
 • Phân tích distributor health check
 • Bài tập thực hành và ứng dụng

Học phí: 4,999,000/học viên/6 modules

Ưu đãi Hội viên: 4,250,000đ/học viên/6 modules (giảm 15%),
hoặc Học viên chưa là Hội viên YBA khi đăng kí từ 2 người trở lên: 4.499.000đ/học viên

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Tel: 028.3827.3137 (ext:20) - Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn  - Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC