Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018.


Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng mời Quý cơ quan tiến cử ứng viên cho học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018.

Những học bổng này bao gồm vé máy bay khứ hồi giữa Việt Nam và nơi học, học phí và tiền học hàng tháng. Chi phí nơi ở được tổ chức nhận học cung cấp miễn phí. Theo chương trình này, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc tương ứng, đủ sức khoẻ để theo học khóa đào tạo, trong độ tuổi từ 25 tới 45 tuổi, và chưa tham gia bất kỳ khóa học nào do Chính Phủ Ấn Độ tài trợ.

Các khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Vì vậy, mỗi ứng viên cần có khả năng viết và nói tiếng Anh trôi chảy để có thể giúp họ theo học các khóa học. Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web ITEC (https://www.itecgoi.in), và gửi bản in mẫu hồ sơ đã khai tực tuyến do đơn vị có liên quan tiến cử về Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình xử lý hồ sơ, vui lòng gửi mail về địa chỉ wel.hcm@mea.gov.in. Sau khi nhận được thông báo tiến cử ứng viên của Quý cơ quan thì Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ sẽ tổ chức phỏng vấn tiếng Anh cho ứng viên để đánh giá cấp độ thông thạo tiếng Anh của họ.

Một bộ hồ sơ và bản sao các văn bằng có công chứng của mỗi ứng viên sẽ được nộp tại Tổng Lãnh Sự Ấn Độ ưu tiên 3 tháng trước khi khóa học bắt đầu. Ứng viên có thể liên hệ Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ để biết thêm thông tin về vấn đề này qua email wel.hcm@mea.gov.in

Danh sách các khóa học, hướng dẫn, điều kiện tham gia và mẫu hồ sơ đăng ký khóa học của chương trình ITEC 2016-2017 có thể truy cập tại trang web ITEC https://www.itecgoi.in