Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Phương pháp Ứng dụng 7 công cụ cải tiến theo IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)

Ban Đào Tạo trân trọng giới thiệu đến anh chị chương trình đào tạo của Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản tại TP.HCM (VJCC-HCMC) về khóa học kinh doanh về sản xuất được giảng dạy bởi chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

Đối tượng: Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca ...

Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn  (Chuyên gia giảng dạy và tư vấn của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam) 

  • Chuyên gia Quản lý chất lượng
  • Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  • Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  • Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ

 Thời gian: 26,27&28/ 12/ 2018 (3 ngày)
Sáng: 8:30 ~ 12:00 
Chiều: 13:00 ~ 16:30

Địa điểm: Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC- HCMC

Số 15 Đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Học phí: 3.300.000 VNĐ/người, (giảm 5% cho công ty cử từ 5 học viên tham gia, 10% cho công ty cử từ 10 học viên tham gia)

 

Nội dung

Ngày

Nội dung đào tạo

Hoạt động

Ngày 1

Phần I: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KAIZEN

Nguyên tắc Kaizen ECRS

(Elimination, Combine, Rearange, Simplify)

7 lãng phí trong hoạt động sản xuất

 

Phần II: IE – 7 CÔNG CỤ KAIZEN

Phân tích quy trình

Nắm bắt cốt lõi của quy trình và suy nghĩ cách

tiếp cận để KAIZEN

Phân tích động tác

Phân tích cử động của cơ thể và cử động của 2

tay, định ra phương pháp tốt nhất

 

 

Ví dụ về ECRS

 

 

 

Bài tập con về p.tích

q.trình/ Bài tập lớn về

p.tích q.trình

Bài tập:

P.tích động tác 2 tay

P.tích 18 động tác

Therblig

Ngày 2

Phân tích thời gian

Phương pháp cải tiến dựa vào việc phân tích

công việc cấu thành các yếu tố, đo thời gian,

đánh giá nó

Phân tích hoạt động

Phương pháp làm rõ khoảng thời gian mà con

người và máy móc tham gia công việc trong

tổng thể hoạt động sản xuất của một thời kỳ nhất định

Phân tích thao tác liên hợp

Phân tích sự liên quan từng cá thể theo thời

gian để tiến hành có hiệu quả thao tác ở trạng

thái liên hợp: Người–người, người – máy

 

Bài tập phân tích thời gian bằng Stop-watch

 

 

Bài tập tính hiệu suất làm việc của chuyền; của máy

 

 

 

Bài tập phân tích liên hợp giữa:

• Người – người

• Người – máy

• Máy - máy

Ngày 3

Phân tích cân đối chuyền

Thiết kế dòng chảy sản xuất một cách hài

hòa, xoá đi sự khác biệt về thời gian cần

thiết của các công đoạn trên dây chuyền

sản xuất

Phân tích sự năng động của vận chuyển

Phương pháp phân tích sự di chuyển hàng

hóa nhằm giảm thiểu thời gian và công

suất do vận chuyển chúng

 

Phần III: 7 BƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KAIZEN HIỆU QUẢ

Ứng dụng vào chu trình PDCA

(Plan-Do-Check-Action)

7 bướ

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Tel: 028.3827.3137 - Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn  - Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC