Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Tổ chức Khóa học Quản lý nguồn nhân lực với Operational Excellence 22 và 23/6/2017

Operational Excellence là mô hình toàn diện nhằm giúp Tối ưu hoá cấu trúc vận hành doanh nghiệp. Tại John&Partners, chúng tôi xây dựng mô hình này với các khái niệm kết hợp cùng nhau: Lean – Giảm lãng phí; 6 Sigma: Ổn định chất lượng; Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao; Quản lý chuỗi giá trí của doanh nghiệp và Sáng tạo có giá trị.

Operational Excellence hiện tại sẽ không còn áp dụng gói gọn trong lĩnh vực sản xuất khi chúng ta hiểu về phương pháp luận để có thể áp dụng ở tất cả các lĩnh vực, tất cả loại hình doanh nghiệp, … kể cả trong cuộc sống hàng ngày.

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

- Hiểu về phương pháp luận của mô hình Operational Excellence

- Hiểu về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0

- Hiểu và áp dụng một vài công cụ cơ bản được ứng dụng hiệu quả trong Quản lý nguồn nhân lực

NỘI DUNG CHÍNH:

Ngày 1:

- Tổng quan về Operational Excellence

- Hiểu về doanh nghiệp tinh gọn

- Hiểu đúng về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

- Hiểu về nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0

- Hiểu về nguồn nhân lực thế hệ Y (1985 - 2000)

- Ứng dụng các công cụ trong Operational Excellence để quản lý nguồn nhân lực

- Hoshin – Kanri: Hoạch định chiến lược và mục tiêu đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới trong nguồn nhân lực.

Ngày 2:

- Lean: Tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực.

- SIPOC: Xác định chuỗi giá trị của nguồn nhân lực. 

- Phân tích sơ đồ chuỗi giá trị (VSM): Phân tích hiện trạng hiện tại và thiết kế một trạng thái trong tương lai cho các quy trình từ đầu đến cuối của quản lý nguồn nhân lực thông qua nhu cầu “khách hàng nội bộ”.

- 9 loại lãng phí: Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí trong nguồn nhân lực.

- Kaizen: Cải tiến liên tục trong quản lý nguồn nhân lực.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Chủ Doanh Nghiệp

- Giám Đốc Điều Hành

- Giám Đốc Nhân Sự

- Trưởng Phòng Nhân Sự

CHUYÊN GIA:

Bà. Phạm Thị Hồng – Giám Đốc Đào tạo và Phát triển tại John&Partners

- Chuyên gia thiết lập và quản lý hệ thống quản trị nguồn nhân lực.
- Huấn luyện viên cấp cao của các chương trình trong quản trị nguồn nhân lực.
- Xây dựng chính sách nhân sự.
- Tuyển dụng nhân sự cấp cao.
- Đánh giá năng lực và kết quả công việc của đội ngũ/cá nhân.
- Quản trị ngân sách nhân sự & ngân sách hành chính.

Tiến Sĩ. Ngô Công Trường – Giám Đốc Chuyên Môn tại John&Partners

- Chuyên gia được chứng nhận trong Operational Excellence, Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen, TPM, TQM, HACCP, GMP, ISO.
- Tư vấn cao cấp về quản lý và thiết lập hệ thống.
- Huấn luyện viên chính thức cho Hiệp hội Chất lượng Mỹ tại Việt Nam (ASQ).
- Tư vấn và giảng viên cao cấp trong Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao.

(*)  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Địa chỉ: 04 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Ms. Tâm Hương - Cell phone: 0167 942 3091

ĐT: (08) 3827 3137 - Email: huongptt@ybahcm.com.vn

Website: www.ybahcm.com.vn