Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Xây dựng chuỗi giá trị và thiết lập mục tiêu cải tiến với LEAN SIX SIGMA

Ban Đào Tạo trân trọng giới thiệu đến anh chị chương trình đào tạo của Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản tại TP.HCM (VJCC-HCMC) về sản xuất trong khóa học kinh doanh được giảng dạy bởi chuyên gia Việt Nam giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

- Thời gian: 03&04/01/ 2019 (2 ngày)

Sáng: 9:00 ~ 12:30
Chiều: 13:30 ~ 16:30

- Địa điểm: Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC- HCMC, Số 15 Đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Học phí: 1.900.000 VNĐ/người, (giảm 5% cho công ty cử từ 5 học viên tham gia, 10% cho công ty cử từ 10 học viên tham gia)

- Đối tượng: Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tiến tại các tổ chức/ doanh nghiệp. Là các ứng viên phù hợp cho các chương trình chuyên sâu Yellow Belt, Green Belt, Black Belt sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại VJCC-HCM.

- Giảng viên: MBB. PHAM THANH DIEU – LEAN6SIGMA, SCM, BSC, LeanERP CONSULTANT

Ông Diệu có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn LEAN6SIGMA, SCM, BSC, ERP system.

Một số khách hàng mà ông đã và đang đào tạo & tư vấn về Lean6sigma như: TAL Apparel, Cargill VN, Thaco Chulai, Nidec Copal VN, May Nhà bè, Hansae VN, Bunge VN, Taekwang Vina, Ford VN, SPi GLOBAL, Nhựa Tiền Phong Nam, ANZ VN, Chantelle VN, Datalogic Scanning VN…

Từ 2011 - Đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC, chịu trách nhiệm tư vấn và huấn luyện Lean, Six Sigma, Lean6sigma, các công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng khác như 7 QC, 5S, Suggestion, QCC, KAIZEN, TQM, TOC, Balanced Scorecard, tư vấn và phát triển triển khai LeanERP system và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiền triển khai ERP...

 

NỘI DUNG

TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG

STT

NỘI DUNG

TG

I.                   ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TRƯỚC CẢI TIẾN

Chia nhóm và phân vai cho trò chơi mô phỏng

Hệ thống sản xuất/kinh doanh truyền thống (trước cải tiến)

Sơ đồ chuỗi giá trị truyền thống (trước cải tiến)

 

1.1

Quá trình khảo sát và đánh giá hiện trạng

Ngày 1

Buổi sáng

8:30

-

11:30

1.2

Sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng - Value Stream Mapping

1.3

Xem xét lại Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Xây dựng sơ đồ chiến lược – Strategy Mapping

 

1.4

Giới thiệu các công cụ và phương pháp cải tiến thường sử dụng: Lean – TPS, TPM, TQM, Six Sigma…

II.                LIỆT KÊ CÁC DỰ ÁN CẦN CẢI TIẾN

Chơi mô phỏng vòng 2; với mục tiêu cao hơn

Các nhóm đo lường các giá trị hiện trạng để thiết lập mục tiêu phù hợp

Áp dụng giải pháp giảm số lượng trên mẻ sản xuất

2.1

Ma trận triển khai chính sách - Policy Deployment Matrix

Ngày 1

Buổi chiều

13:30

-

16:30

2.2

Liệt kê các dự án cải tiến tiềm năng

2.3

Thiết lập mục tiêu cải tiến

2.4

Hướng dẫn hoàn thành các bài tập – Trình bày và chia sẻ các nghiên cứu điển hình 

III.             TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

Mô phỏng vòng 3

Thay đổi theo mô hình mới

Áp dụng các công cụ cải tiến

Triển khai các dự án cái tiến theo Lean Six Sigma

3.1

Cấu trúc tổ chức cải tiến và Nguồn lực

Ngày 2

Buổi sáng

8:30

-

11:30

3.2

Kế hoạch dự án theo R-DMAIC-V

3.3

Giai đoạn Nhận diện (R-Recognize)

3.4

Giai đoạn Xác định (D-Define)

IV.             MÔ HÌNH TỐI ƯU VÀ ĐẲNG CẤP DOANH NGHIỆP LEAN SIX SIGMA

Mô phỏng vòng cuối

Áp dụng thành công các phương pháp và công cụ Lean Six Sigma

 

4.1

Sơ đồ chuỗi giá trị tương lai

Ngày 2

Buổi chiều

13:30

-

16:30

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
Hồ Huỳnh Cẩm Tú (Ms)  - BP Đào tạo 
HP: 0919.80.13.13  - Tel: 028.3827.3137 (ext:20) - Fax: 028.3827.3138
Add: 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
E: tuhhc@ybahcm.com.vncamtu.yba@gmail.com 
FB: www.facebook.com/ybahcm.com.vn
Web: www.ybahcm.com.vn  - Fanpage: www.facebook.com/YBAHCMC