Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Anh Lâm Ngọc Minh trúng cử Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM NK X (2017-2020)

Đại hội Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM diễn ra ngày 06/12/2017 đã hiệp thương chọn ra 31 anh, chị vào Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó anh Lâm Ngọc Minh (42 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Nệm Mousse Liên Á, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ này.

Anh Lâm Ngọc Minh nhận ngọn đuốc YBA từ anh Nguyễn Thu Phong

Nhiệm kỳ X giai đoạn 2017 – 2020, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM có những đổi mới khá rõ rệt. Đó là 44% các thành viên Ban chấp hành là thành viên mới. Con số này cao hơn rất nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Đây là nhiệm kỳ đổi mới, trẻ trung hơn, không chỉ là những hạt nhân tích cực cho các hoạt động của Hội mà còn lãnh đạo cho các Hội viên trẻ trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát huy thành quả đã đạt được giai đoạn 2014 – 2017,  biến kỳ vọng của hội viên thành hành động cụ thể, trong nhiệm kỳ X (2017 – 2020), YBA-HCM xác định tôn chỉ hoạt động là “Đổi Mới – Tiên Phong – Đồng Hành – Kiến Tạo” với ba trụ cột trách nhiệm: “Chính quyền –    YBA-HCM – Cộng đồng” với 07 chương trình hành động trọng tâm: YBA_Talk, YBA_Expo, YBA_Link, YBA_Share, YBA_SR, YBA_Fun, YBA_Startup. Các chương trình hướng đến Hội viên YBA-HCM là đối tượng chính trong các hoạt động

Phát biểu trên cương vị tân chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, anh Minh cho biết: “Hướng phát triển của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM trong tương lai sẽ là nơi hội tụ giàu tri thức, bền trách nhiệm và hướng ra toàn cầu, đóng góp vào sự giàu mạnh của xã hội và cộng đồng”.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể hội viên Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm  - dịch vụ của doanh nghiệp, tăng cường liên kết trong nước, chủ động hợp tác với bên ngoài, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ trong sản xuất kinh doanh góp phần phát huy vai trò sáng tạo – năng động của doanh nhân trẻ thành phố, chủ động thay đổi để phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.