Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Chiến lược tài chính Doanh nghiệp (11+18+28/08)

Chương trình đào tạo

“CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP”

Thời gian: 8h30 - 16h30 , vào 03  Thứ 7:  ngày 11&18&25/8/2018
Địa điểm: Lầu 4, Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. HCM

 

  1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

Để đảm bảo tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là trong các giai đoạn suy giảm tăng trưởng, việc xác định và áp dụng hiệu quả các hiến lược tài chính phù hợp luôn luôn là yêu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp. Chiến lược Tài chính sẽ bao gồm các quyết định được đưa ra một cách đồng thời, liên quan đến chi phí và cơ cấu vốn; rủi ro tài chính; hiệu quả dự án đầu tư; giá trị doanh nghiệp trong hoạt động mua bán sáp nhập (M&A);… Qua đó giúp công ty đạt được các mục tiêu hoạt động cũng như triển khai thành công các chiến lược phát triển.

Chương trình Chiến Lược Tài Chính Doanh Nghiệp được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên các công cụ và kỹ thuật tài chính thực tế giúp họ tự phân tích và phát triển chiến lược tài chính phù hợp cho doanh nghiệp của mình trong các tình huống kinh doanh khác nhau.

  1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Ngày 1: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

  1. Ứng dụng của chi phí vốn theo góc độ quản trị và đầu tư
  2. Phương pháp xác định chí phí vốn bình quân gia quyền (WACC)
  3. Một số vấn đề thực tế liên quan đến chi phí vốn chủ sở hữu
  4. Bản chất và mục tiêu của cơ cấu vốn tối ưu
  5. Các phương pháp xác định cơ cấu vốn tối ưu
  6. Các quyết định về cơ cấu vốn trong thực tế
  7. Case Study cơ cấu vốn tối ưu.

Ngày 2: Thẩ