Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021

Kính mời các anh chị Hội viên Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM

Tham gia Đoàn đại biểu DNT tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021

Thời gian: 02 ngày 27-28/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Thủ đô Hà Nội

Đối tượng tham dự: Đại hội có sự tham dự của 1000 đại biểu chính thức đến từ 63 Hội DNT toàn quốc.

Số lượng thành viên Đoàn Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh 30 đại biểu (Trong đó đại biểu nữ phấn đấu từ: 10 - 15%)

Kinh phí:

- Tất cả các đại biểu tự túc kinh phí đi lại từ địa phương đến Hà Nội và kinh phí phòng nghỉ tại Hà Nội.

- Ban tổ chức Đại hội lo kinh phí các bữa ăn và đi lại tại Hà Nội theo chương trình hoạt động của Đại hội.

- Các đại biểu tham gia đóng góp một phần kinh phí tổ chức Đại hội cho Trung ương Hội DNT Việt Nam với mức 2.000.000 đồng/đại biểu.

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 04/8/2018

Quý anh chị tham gia Đoàn xin gửi thông tin về VPH để VPH tổng hợp, làm công văn giới thiệu kèm danh sách các đại biểu gửi TƯ Hội DNT Việt Nam.

Thông tin tiếp nhận đăng ký:

Ms. Ngọc Thanh HP01653686027 - Email : thanhntn@ybahcm.com.vn