Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Danh sách các thành viên Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ mới

Kết quả hiệp thương tại Đại hội Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2020 đã chọn 30 Anh, Chị vào Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ mới, 03 thành viên Ban kiêm soát.

Anh Lâm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nệm Mousse Liên Á, được bầu làm Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và 05 Phó chủ tịch Hội: Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Văn hóa sách Sài Gòn; chị Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP và quản lý khai thác cảng quốc tế Long An; chị Trương Lý Hoàng Phi, Gíam đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chị Tiêu Yến Trinh, Tổng Gíam đốc Công ty CP Kết nối nhân tài; anh Phạm Phú Trường, Phó CT HĐQT, Tổng Gíam đốc Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh toàn cầu.

Nhiệm kỳ X giai đoạn 2017 – 2020, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM có những đổi mới khá rõ rệt. Đó là 44% các thành viên Ban chấp hành là thành viên mới. Con số này cao hơn rất nhiều so với các nhiệm kỳ trước...