Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Mời Hội viên ứng cử vào Ban chấp hành Hội Nhiệm kỳ X

Với mong muốn có thêm nhiều nhân tố mới đủ Tầm cỡ – Trí tuệ – Tâm huyết – Tài chính – Thời gian để cùng gánh vác công tác Hội, đồng thời thực hiện Đề án nhân sự chuẩn bị cho công tác Đại hội YBA-HCM Nhiệm kỳ X (niên khóa 2017 – 2020), Ban thường trực Hội xin gửi tới các anh chị “Thư mời Hội viên ứng cử vào Ban chấp hành Hội Nhiệm kỳ X."

Tiêu chí đủ điều kiện tham gia ứng cử BCH xin tóm tắt như sau:

-  Doanh nhân dưới 45 tuổi
-  Không nợ Hội phí. Tham gia tích cực các hoạt động Hội, Chi hội
-  Tâm huyết, cam kết sẵn sàng đóng góp thời gian, công sức, trí tuệ, tài chính cho Hội
-  Có chương trình hành động cụ thể khi tham gia vào BCH
-  Doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và chăm lo tốt đời sống của người lao động.

Ban chấp hành Hội Nhiệm kỳ IX

Thư ngỏ mời tham gia ứng cử Ban chấp hành Hội Nhiệm kỳ X


Quý anh chị ứng cử, điền đầy đủ thông tin cá nhân và chia sẻ phương hướng hoạt đọng vào file đính kèm TẠI ĐÂY và gửi về VP-YBA trước ngày 20/10/2017.

Thông tin liên lạc:

VP Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM - 04 Alexander de Rhodes, P. Bến Nghé, Quận 1,
ĐT: 3827.3885 – 0939 839 923 (cô Yến Lê), email: Lebty@ybahcm.com.vn
hoặc trực tiếp email cho Chủ tịch Hội: 
nguyenthuphong_ctyba@ybahcm.com.vn;


Sau khi tổng hợp, sàng lọc và lựa chọn, Ban Thường trực sẽ có thư mời gửi tới từng anh chị, mời tham gia vào các công tác chuẩn bị cho Đại hội sắp tới.

Trân trọng!