Fanpage
Youtube

Thông báo v/v VP-YBA sửa chữa cải tạo mặt bằng

Sau khi được Ban TT thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo mặt bằng VPH, VPH đã đăng thông tin mời thầu lên web Hội, và gửi mail đến 26 doanh nghiệp HV trong ngành nghề thiết kế xây dựng. Có 3 đơn vị Hội viên YBA tham gia báo giá.

1. Công ty K-Decor Corporation (K Group) - Anh Nguyễn Duy Khanh

2. Công ty TNHH Thép Nam Kha  -  Anh Trần Nhật Kha

3. Công ty CP Đầu tư Phát triển Á Long (silver dragon) - Chị Lê Ngọc Nguyên  HV-YBA.

Kết quả, Công ty CP Đầu tư Phát triển Á Long (Silver Dragon) là nhà thầu đã được VPH đề xuất chọn cùng sự đồng thuận cho phép từ Ban TT.

Vậy VPH xin báo cáo tới toàn thể các anh chị HV v/v triển khai việc sửa chữa, cải tạo mặt bằng VPH:

Thời gian sửa chữa VPH dự kiến từ ngày 29/9 tới khoảng 15/11/2017

Trong thời gian này VPH tạm chuyển xuống lầu 2 cùng tòa nhà – số 04 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1

Mọi hoạt động vẫn duy trì bình thường. VPH vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội, Chi hội theo đúng kế hoạch.

Xin thông báo tới toàn thể các anh chị Hội viên YBA