Fanpage
Youtube
Ceo4rum

YBA SEMINAR - Hội thảo chuyên đề Quản trị Nhân sự “BƯỚC CHUYỂN MỚI”

Với lợi thế khống chế dịch bệnh tốt, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang giống như những “quân cờ trắng” có cơ hội đi trước trên bản đồ thị trường khu vực. Liệu lợi thế này sẽ dẫn tiến các doanh nghiệp tới đâu và các lãnh đạo của các tổ chức này cần làm gì để biến lợi thế thành “thắng thế”? Chuyên đề “BƯỚC CHUYỂN MỚI” với các xu hướng cập nhật, số liệu và giải pháp cấp tiến sẽ giúp doanh nghiệp “tái thẩm định” hệ thống quản trị hiện hành của doanh nghiệp, bắt đầu từ “nút thắt” nguồn nhân lực. 

NỘI DUNG:

- Việt Nam, khu vực và những “giáo án”/ xu hướng mới về quản trị doanh nghiệp.

- Chuỗi giá trị của hệ thống quản trị nhân sự.

- Các giai đoạn phát triển của hệ thống nhân sự trong một tổ chức.

- Những "công thức" quản trị nhân sự hiệu quả.

- Đối thoại trực tiếp với diễn giả

Chương trình 1: 15h – 17h, ngày 09.06.2020, tại Talentent Cafe, Lầu 4, 35 Mạc Đĩnh Chi, Q1

Hoặc Chương trình 2: 15h – 17h, ngày 07.07.2020, Talentent Cafe, Lầu 4, 35 Mạc Đĩnh Chi, Q1

Diễn giả:

Ms. Tiêu Yến Trinh – CEO Talentnet Corporation

Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Giám đốc Bộ phận Tư vấn Nhân sự Talentnet Corporation

Phí tham dự: Miễn phí (giới hạn trong 40 học viên)

Lưu ý: Chương trình 1 và 2 cùng một nội dung,  Anh/ Chị vui lòng chỉ  đăng ký 01 chương trình.

Vui lòng đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/9hYj8yWfmMWV7tFw5

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms Thanh Thảo (BP Chăm Sóc Hội Viên)

ĐT: 0708060394

Email: pthv@ybahcm.com.vn