Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Công ty Citek và Thủy sản Hoàng Long khởi động dự án quản trị SAP S/4HANA

Vào 1/8/2018, Hội viên Chi Hội YBA-Gia Định Công ty CP Công nghệ Citek và Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long đã chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) SAP S/4HANA.

Đại diện Citek và Thủy sản Hoàng Long chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết

Dự án sẽ được triển khai trong vòng 9 tháng với các phần: quản trị mua hàng, quản trị kho và barcode, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý vùng nuôi (trại/ao).

Với giải pháp SAP S/4HANA, Thủy sản Hoàng Long hướng đến xây dựng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp tập trung với dữ liệu được cung cấp tức thời (realtime), đồng nhất và minh bạch mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành và quản trị công ty theo chuẩn quốc tế. Công ty cũng sẽ ứng dụng giải pháp cho việc quản trị khâu phân phối và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhằm đáp ứng các quy chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...