Fanpage
Youtube

Công ty LARION tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION đã có 14 năm kinh nghiệm xuất khẩu phần mềm đến các khách hàng tại 15 nước trên thế giới, với đội ngũ 150 nhân viên và hệ thống quy trình đạt chuẩn quốc tế CMMi L3 từ 2012. LARION hiện được đánh giá nằm trong Top 50 công ty phần mềm Việt Nam bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA). Thông tin chi tiết xin xem thêm tại www.larion.com

 

Trong tháng 9/2017 này, công ty LARION sẽ cùng hơn 50 doanh nghiệp khác tham gia chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ do Bộ Công thương phối hợp với các đơn vị tổ chức. Các chương trình cụ thể bao gồm:

+ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Mỹ, ngày 20/9/2017 tại Gate Ballroom, Marriott Fisherman’s Wharf, 1250 Columbus Avenue, San Francisco

+ Hội thảo Thương mại và đầu tư Việt - Mỹ, ngày 22/9/2017 tại Hyatt Regency Chicago, 151 East Wacker Drive, Chicago

+ Tọa đàm Thương mại và đầu tư Việt - Mỹ, ngày 25/9/2017 tại Vietrade New York office, 545 Fifth Avenue, Suite 1109 New York

Thông tin chi tiết về chương trình, xem thêm tại đây: http://ustrade2017.investvietnam.gov.vn/