Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Cùng báo cáo khảo sát lương Talenet-Mercer hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

Được xem là báo cáo lương, thưởng lớn nhất và chi tiết nhất Việt Nam với phương pháp được chuẩn hóa và cập nhật các xu hướng nhân sự mới nhất trên thế giới, báo cáo khảo sát lương Talentnet – Mercer là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ra quyết định các chính sách lương thưởng phù hợp với xu thế thị trường.

Năm nay, theo những dự đoán khả quan về sự phát triển kinh doanh, các công ty có kế hoạch tăng mức thưởng cao hơn so với năm ngoái. Các doanh nghiệp lớn Việt Nam tiếp tục có xu hướng giữ mức thưởng linh hoạt hơn so với công ty nước ngoài để tăng cường khả năng giữ người và thu hút ứng viên tài năng.

Dữ liệu lương thưởng chi tiết được cập nhật TẠI ĐÂY

Thông tin thêm về các báo cáo chi tiết, vui lòng liên hệ Diễm Chi: (84 28) 6291 4188 Ext: 616; le.t.diem.chi@talentnet.vn