Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Bộ ngoại giao khảo sát nhu cầu hỗ trợ cụ thể của DN trong quá trình hội nhập quốc tế

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 vào tháng 8/2018. Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam (các Đại sứ và Tổng lãnh sự) ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ về nước dự Hội nghị. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao dự kiến tổ chức Tọa đàm giữa các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp nhằm trao đổi để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó xác định phương thức và xây dựng mô hình hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.
 
Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao đã xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về các nhu cầu hỗ trợ cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế (form Phiếu khảo sát xin gửi kèm theo hoặc có thể truy cập tại Website Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến http://www.ngkt.mofa.gov.vn/phieu-khao-sat-doanh-nghiep).
Bộ Ngoại giao trân trọng mời Doanh nghiệp bổ sung phiếu khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp và gửi kết quả khảo sát về Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao trước ngày 10/07/2018 để kịp tổng hợp kết quả phục vụ cho Tọa đàm.
 
Ngoài ra, Buổi Tọa đàm dự kiến sẽ tổ chức tại:  
Bộ Ngoại giao sẽ không hỗ trợ các chi phí di chuyển đến địa điểm tổ chức.
 
Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao. Số điện thoại: 024-3799-5706/5707; Email: ngoaigiaokinhte2018@gmail.com.