Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Cấu trúc Doanh nghiệp thời hội nhập (06/06)

Nhằm chia sẻ với các anh chị Doanh nhân những kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực Cấu trúc Doanh nghiệp, Hội Doanh Nghiệp Quận 3 tổ chức Hội thảo với chi tiết như sau: