Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Chuỗi chương trình diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 (02/05/2019)

Ngày 02/5/2019, Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung Ương tổ chức chuỗi chương trình diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019. Kính mời Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội doanh nghiệp/Doanh nghiệp hội viên tham gia với thông tin chi tiết như sau:

Phiên Sáng: 

Chủ đề 1: Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 Talk show về Nữ Doanh nhân

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 02/5/2019

Địa điểm: Phòng 339 - Tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đề 2: Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam phiên hiến kế về doanh nghiệp và CPTPP với chủ đề "Chủ động và khai thác có hiệu quả CPTPP để phát triển bứt phá"

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 02/5/2019

Địa điểm: Phòng 347 - Tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đề 3: Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 Phiên hiến kế về start-up và các mô hình kinh doanh mới

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 02/5/2019

Địa điểm: Phòng 241 - Tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đề 4: Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 Phiên hiến kế về tài chính - tín dụng

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 ngày 02/5/2019

Địa điểm: Phòng 434 - Tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phiên Chiều:

Chủ đề: Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 phiên toàn thể với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khóa XII và Nghị quyết 98 - NQ/CP của Chính Phủ"

Do thủ tục an ninh, thời gian gấp (chuyển thư sợ thất lạc hoặc đến muộn) nên Ban tổ chức sẽ phát thư mời tham dự tại cửa ra  vào cổng an ninh nên Quý đại biểu tham dự xin gửi lại thông tin trước ngày 26/4/2019 để Ban tổ chức tổng hợp danh sách.

Thông tin liên hệ:

Ms. Mai Anh - Văn phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp/VCCI

ĐT: 043. 574 2022 (EXT 381) - DĐ: 0916. 442. 553

Email: maianhlavcci@gmail.com