Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Chương trình hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc

Văn phòng Hội xin thông tin tới Quý Hội viên chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc trong năm 2019 do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM tổ chức. Mục đích của chương trình là để hỗ trợ các doanh nghiệp có mong muốn mở rộng thị trường thông qua sự hợp tác kỹ thuật công nghệ với Hàn Quốc.
 
Chương trình sẽ đem lại cho các Doanh nghiệp Việt Nam những lợi ích thiết thực như sau:
  • Hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu các công nghệ ưu tú từ Hàn Quốc cho các Doanh nghiệp cần nâng cao sức cạnh tranh về công nghệ.
  • Xây dựng mô hình hợp tác Win - Win, cùng nhau phát triển thị trường toàn cầu Hàn Quốc - Việt Nam.
  • Đối tượng tham gia: các doanh nghiệp tầm trung hoặc vừa và nhỏ.
  • Hình thức hợp tác công nghệ: hướng dẫn công nghệ, cùng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao, cấp phép công nghệ.
  • Lĩnh vực hợp tác công nghệ: nông nghiệp, dược liệu, y học, các công nghệ trong nền công nghiệp 4.0...
  • Đăng ký tại link: https://goo.gl/forms/niHEDnhFuBnan6c32 đến ngày 05/04/2019
*** Thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ:
- Ms. Minh Tâm - Project Asisstant SIHUB 2020
- Mobile Phone: 0907.725.131