Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Giải thưởng môi trường TP.HCM năm 2018

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM xin giới thiệu đến Quý Hội viên Giải thưởng môi trường TP.HCM 2018 do Uỷ ban nhân dân TP.HCM và Sở tài nguyên và môi trường tổ chức.

Mọi thắc mắc về cách thức tham gia giải thưởng, anh chị vui lòng liên hệ:

Phòng Thông tin truyền thông môi trường - Chi cục bảo vệ môi trường

Chị Lê Thị Như Mai - SĐT: 0914643131-0982764445

Chị Trần Thị Liên - SĐT: 0918818881