Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Hội thảo, hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019 (7 - 8/05/2019)

Văn phòng YBA-HCM kính gửi Quý anh chị Hội viên các chương trình hội thảo, hội nghị do ITPC tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 5 năm 2019 với thông tin chi tiết như dưới. Kính mong anh chị sắp xếp thời gian tham dự.

1. Hội thảo "Thông tin các quy chuẩn hàng hóa vào hệ thống phân phối/nhập khẩu quốc tế tại Thái Lan của Tập đoàn Central Group Việt Nam"

 

2. Hội nghị "Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019"