Fanpage
Youtube

Hội thảo "Làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các nhà sản xuất Nhật Bản"

Kính mời Quý anh chị Hội viên YBA-HCM tham dự hội thảo "Làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các nhà sản xuất Nhật Bản"